Blogg

Avskaffa det obligatoriska skolvalet!

Idag testar den här bloggen något nytt, det här blogginlägget har nämligen en medskribent. Min bloggkollega idag är ingen mindre än min socialdemokratiska kollega här i kommunhuset kommunalrådet Malin Carlsson.

Det har varit svårt att undgå den gångna veckans uppståndelse kring det obligatoriska skolvalet. Upprörda föräldrar har ifrågasatt hur deras barn kan stå i sitt fönster och kolla på skolan som ligger tvärs över gatan men sedan ändå inte få gå dit. Vi har full förståelse för den ilskan och vi tar den på allvar.

Redan för ett år sedan, när Allianspartierna tillsammans med SD röstade igenom beslutet om det obligatoriska skolvalet i Kommunfullmäktige, såg vi riskerna med det och anade även det kaos som idag har brutit ut. Samtidigt som beslutet var dåligt analyserat både ekonomiskt och organisatoriskt har heller inte den rörlighet som initiativtagarna till förslaget hoppats på skett. Rörligheten har snarare varit mindre i år än tidigare och ännu färre barn har aktivt sökt sig bort från den skola som tidigare varit naturlig utifrån närhetsprincipen. Tanken med det obligatoriska skolvalet må vara god, för vem önskar inte finna vägen till minskad skolsegregation? Vi har dock varit säkra sedan dag 1 på att ett aktivt skolval inte är rätt väg att gå och efter veckans kaos är vi än mer säkra.

För oss ska varje familj vara trygg med vetskapen om att barnen har en plats på en skola i närheten av sitt hem. Därtill så finns det möjlighet för den som vill söka till en annan skola. Vi måste sätta barnens behov först. Barn önskar främst trygghet, stabilitet och att gå på en skola de enkelt kan ta sig till tillsammans med sina kompisar. Genom det obligatoriska skolvalet blir det enkla svårare och vi gör det än mer komplicerat för familjer att få ihop det redan svårlagda vardagspusslet.

Genom det obligatoriska skolvalet ger vi inte familjer möjligheter att välja, vi tvingar familjer som inte vill välja att välja. Det obligatoriska skolvalet försvårar för barn att ta sig till skolan och därmed delta i undervisning. Så ska det så klart inte vara. Skolan ska vara obligatorisk men inte valet av skola. Vi vill avskaffa det obligatoriska skolvalet nu.

/ Ulf Olsson och Malin Carlsson