Blogg

Budget 2018 - för en stad som håller ihop

Två långa dagar är till ända och Borås budget för 2018 är tagen. Runt klockan 20.00 igår stod det klart – det blir en genomgående rödgrön budget för Borås 2018. Det är en rättvis och jämställd budget med flera stora satsningar. Det är en budget för en stad som håller ihop.

Med en nytagen budget är det svårt att inte redan nu blicka framåt inför kommande år. Jag har stora förhoppningar på 2018 och tror på en fortsatt blomstrande stad. Under 2018 kommer vi fortsätta vårt arbete för att inkludera alla i arbetets och fritidens gemenskap.

Vi kommer fortsätta vårt byggande av fler förskolor. Genom att flera nya förskolor har byggts har vi minskat barngrupperna. Det skapar goda förutsättningar för den fina pedagogiska verksamheten som bedrivs i vår stad. Samtidigt kommer vi fortsätta att satsa på utvecklingen av skolan. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn att vistas i oavsett bakgrund. Igår gick även förslaget om skolkort för alla gymnasieelever, en fråga som SSU i Borås drivit under flera år, igenom. En viktig reform för jämlikhet då alla ungdomar oavsett familjens ekonomiska förutsättningar har möjlighet att ta sig till skolan. För visst är det bra att vi gör det enklare för barnen att ta sig till just skolan? Det är ju genom kunskapen i skolan som eleverna tar ett första steg till det framtida arbetslivet. Och vem vet, kanske kommer någon av dagens elever i Borås stad i framtiden att vilja studera vidare till polis? Förhoppningsvis kommer de då att kunna utbilda sig till det i Borås. Ansökan för en Polishögskola är nämligen inskickad och går allt som vi hoppas kan vi starta vår första termin för polisutbildningen redan hösten 2018.

Stort fokus under budgetprocessen har också legat på trygghet och hur invånarna i staden upplever det. Vi rödgröna kommer 2018 göra flera satsningar på att motverka otrygghet och öka trivseln i utomhusmiljöer. Vi kommer att sätta upp mer belysning på flera platser runtom i staden och det kommer även tas bort sly. Det ska kännas tryggt att vistas utomhus i vår stad, oavsett tid på dygnet. Vi ska kunna mötas utomhus och ta del av alla fina platser denna stad har att erbjuda utan att känna någon oro. På tal om vackra utomhusmiljöer, vilken succé No Limit blev även i år. 2018 hoppas vi på en lika lyckad skulpturbiennal!

Samtidigt är 2018 års budget en budget för klimatet. Aldrig tidigare har vi gjort sådana satsningar på klimatet som nu. Alla kommunala verksamheter måste se det som en självklarhet att klimatengagemanget löper som en röd tråd genom arbetet, bland annat genom att satsa på klimatvänlig mat och transportera sig fossilfritt. Det kommer byggas mer gång- och cykelvägar än någonsin tidigare och likt tidigare år kommer det fortsätta byggas olika typer av bostäder runt om i staden. Detta för att försöka tillgodose invånarnas olika förutsättningar.

Även 2018 ska Borås utmärka sig som en stad där vi i solidaritet tar hand om varandra. I en omvärld med stora utmaningar ska Borås stå för öppenhet. Den kompentens och mångfald som stadens invånare innehar är en av de viktigaste hörnstenarna för att staden ska kunna fortsätta expandera. Genom fastställandet av en rödgrön budget ökar vi förutsättningar för en mer öppen och jämställd stad.