Blogg

Daltorpskolan har gjort sin läxa

Uppdatering 13 oktober. Även Sjöboskolan har nu fått grönt ljus av Skolinspektionen.

Fler och fler skolor i Borås kommun har under hösten fått grönt ljus av skolinspektionen och går en nu hoppfull framtid till mötes. Detta efter att Skolinspektionen under förra året besökte skolorna i Borås för att i början av 2017 ge sina utlåtanden – flera av skolorna hade brister i sin verksamhet.

Idag var mina partikamrater kommunalrådet Malin Carlsson och Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson på besök på Daltorpskolan årskurs 7-9, en av de skolor som fick kritik av Skolinspektionen.

Sedan den kritiken har skolan jobbat hårt för att vidta åtgärder för dessa brister och vid Skolinspektionens uppföljningsbesök den 14 september avslutades tillsynen då de påtalade bristerna ansågs fixade och hotet om vite avskrevs.

En av bristerna Skolinspektionen fann på Daltorpskolan var trångboddhet, att det inte fanns plats nog för alla elever i skolan. Detta är nu löst med nya lokaler där vissa av lektionerna för 7-9-klasserna hålls. Det var i dessa hyrda lokaler Druveforsvägen som Malin och Per hälsade på och efter besöket var de imponerade av lokalernas potential samt hur effektiv skolan hade varit i sitt arbete för att tillgodose Skolinspektionens krav på förändring. Rektorn Sabina Kitti Ölander berättade om sin personal som hela tiden såg möjligheter istället för problem och att Daltorpskolan idag tydligt genomsyras av en positiv anda.

Sedan Skolinspektionens granskning av skolorna i Borås har en stor kraftsamling gjorts för att förbättra verksamheten vilket också gett tydliga resultat. Skolorna i Borås har förbättrats inom ett flertal områden på kort tid vilket också återspeglas i att fler och fler skolor får grönt ljus av Skolinspektionen. Jag är stolt över skolornas agerande och vill ge en stor eloge till alla er som arbetat hårt för att klara detta.

Viktigt nu är att fortsätta arbetet för att förbättra skolan i Borås. Där ska vårt fokus ligga!