Blogg

Det viktigaste vallöftet

I maktens korridorer ser vi oss över axeln. Så börjar den debattartikel som undertecknats av flera kvinnliga politiker och berör det uppror mot sexuella trakasserier som nu pågår i vårt land. Tusentals kvinnor har vittnat om sin utsatthet och om hur män på flera olika sätt tagit sig friheter att agera olämpligt men där konsekvenser lyst med sin frånvaro.

När bransch efter bransch visat på det utbredda problem med sexism som finns i vårt samhälle är det ju självklart att politiken inte var något undantag. Likväl är det fullständigt oacceptabelt att det fortfarande sker.
Därför är jag väldigt glad och stolt över att samtliga partier med kvinnliga representanter i kommunfullmäktige markerar mot det sexuella våldet under morgondagens kommunfullmäktige. Det är ett kraftfullt sätt att belysa strukturella problem som finns i samhället och som även visar att inte heller maktens korridorer är fredade.

En manifestation kanske inte förändrar strukturer men det uppmärksammar allvarliga problem. Förändringsarbetet pågår och flera partier har sedan upproret började presenterat en rad åtgärder för att råda bukt med problemet.

Även män från flera olika partier har gått ut i ett gemensamt uppror under namnet #viktigastevallöftet. Det är ett viktigt ställningstagande där manliga politiker faktiskt visar en vilja att förändra och engagera sig samt tar ställning och agerar. Med vilja går det att ta sig långt men det krävs såklart även redskap för att på absolut bästa sätt kunna verkställa viljan. Därför kommer det nationellt att tas fram verktyg för att motverka tystnadskultur, sexism och könsförtryck samt för att öka medvetenheten om mäns beteende. Som ett första steg i detta la regeringen igår fram ett förslag om samtyckeslag. Samtidigt föreslogs en höjning av ministraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn samt införandet av två nya brott – oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

Vi måste agera för att stoppa övergreppen och förändra beteenden. Kvinnor ska känna sig trygga både i maktens korridorer och i resten av samhället. Det är ett av de viktigaste vallöftena.