Blogg

Ett Borås mot högre höjder

Alla vill ha ett levande centrum, med ett brett utbud av trevliga små och stora butiker. Med promenadstråk och mötesplatser. Vet ni vad som på riktigt kan göra skillnad, ge oss detta levande centrum? Jo, att många, många fler bor mitt inne i staden.

Aktuellt just nu är alla studenter som kommer till Borås för en ny termin på Högskolan. I samband med det uppstår alltid diskussionen om behovet av bostäder. I en växande stad som Borås är tillskottet av bostäder som behövs alltid en central fråga och vi måste planera för att klara den ökade efterfrågan.

För mer utrymme för nya boende bör det därför satsas på att hus byggs på höjden. En satsning på höga hus ger såklart en förändrad stadsbild men innebär även boende till fler personer.

Intresset för att bo i centrum är stort och därför behöver vi ett centrum som möjliggör för boende. Fler boende i centrumkärnan bidrar även till ett stärkt centrum i och med utveckling av centrumhandeln och etablering av fler butiker. Centrumhandeln gynnas av att fler personer har sin vardag i centrum och kan ta hissen direkt ner till gatan. De behöver inte bilen eller bussen någonstans, för de är redan framme!

Förra året började 536 bostäder färdigställas i Borås, och i år startar byggandet av upp emot 900 nya lägenheter och småhus. Detta är ett bevis på att vi tagit bostadsbristen på allvar. Samtidigt får en inte glömma att genom nyproduktion blir även äldre lägenheter tillgängliga. Då personer flyttar till de nya lägenheterna frigörs deras tidigare boenden och blir på så sätt tillgängliga för andra personer som söker boende.

Ett steg mot ett högre Borås tar fart i byggandet av Pallas Tower som planeras stå klart för inflytt 2020.