Blogg

Ett enhälligt beslut

Förra veckan beslutade SKL:s styrelse enhälligt att de pensionärer som fått sin tjänstepension reducerad 2018 ska kompenseras. De cirka 150 000 drabbade pensionärerna ska få 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018. Innan 2018 övergår till 2019 beräknas en långsiktig, stabil lösning vara framtagen av SKL tillsammans med fackförbunden.

Den tillfälliga kompensationen gäller personer som på grund av Pensionsöverenskommelse 02 fick besked om sänkt kompletteringspension, det vill säga en del av tjänstepensionen, under 2018. Syftet med Pensionsöverenskommelsen 02 var att säkerställa att tjänstepensioner enligt tidigare pensionsavtal inte skulle urholkas när nuvarande allmänna pensionssystem infördes. Det berör främst personer som tidigare arbetat i kommuner och landsting och som är födda 1937 eller tidigare.

Jag, i egenskap av förhandlingsdelegationens ordförande, är väldigt glad över att styrelsen enhälligt kunde fatta detta beslut. En förändring i pensionen kan vara direkt avgörande för pensionärens möjligheter och handlingsutrymme och det var därför viktigt att frågan snabbt kunde hanteras till de drabbade pensionärernas fördel.