Blogg

Konst i det offentliga rummet

Några veckor har gått sedan No Limit äntrade Borås men verken finns kvar och kommer vara med oss länge. Detsamma gäller tankarna, upplevelserna, mötena och framförallt glädjen som No Limit bidrog med finns kvar.

Jag anser att No Limit är ett tydligt bevis på hur viktig byggsten den offentliga konsten är för att skapa en inkluderande stad. I takt med att vår stad förtätas måste det fortfarande finnas utrymme för konst av olika slag för att ge staden dess identitet. Plats för uttryck i det offentliga rummet är därför viktigt att ha med i stadsplaneringen. När sådana platser införlivas kan människor genom stadens konst förenas i en gemenskap som uppstår när personer delar positiva upplevelser tillsammans. Dessa upplevelser skapar i sin tur ett mervärde för åskådarna och påverkar hur platser och områden minns och definieras.

En stad innefattar så mycket mer än bostäder, vägar och parker. Konsten behöver finnas integrerad överallt i vårt samhälle. På gator och torg, vid skolor och vid äldreboenden. Detta för att komplettera men även komplicera vår stad och göra den unik och intressant. Konsten utmanar betraktarnas tankar och framkallar frågor och känslor, så som offentlig konst just bör göra.

I samband med att startskottet för No Limit gick så invigdes också Borås första öppna vägg. Den öppna väggen kan ses som en gestaltning för hur konst kan yttra sig på ett flertal sätt. No Limit och den öppna väggen är ett steg i att integrera fler invånare och målgrupper att delta och upptäcka den offentliga konsten i Borås.

Borås är en vacker stad att vandra runt i och upptäcka. Bidragen i No Limit och övrig offentlig konst är en starkt bidragande orsak till det och jag hoppas att det inte var sista gången No Limit besökte Borås.