Blogg

Låt skolan vara fri från religiösa förtecken

Så kom beskedet.. även Kammarrätten ger grönt ljus till etablering av islamiska skolan här i Borås.

Religion, oavsett vilken, ska inte flytta in i skolan. Skolan ska vara sekulär och öppen för alla elever oavsett elevens eller familjens religiösa ståndpunkt. Vi Socialdemokrater har i Borås varit väldigt tydliga var vi står vad gäller just religiösa friskolor och att det medför en ökad risk för skolsegregation. Religionsfrihet är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle och alla har rätt till sin egen tro, men religiösa friskolor skapar större klyftor mellan grupper och är inte förenligt med kommunens integrationsarbete.

Att det ändå i slutändan inte är vi bosatta och verksamma i Borås och som är övertygade om att en etablering av den islamiska skolan kraftigt skulle öka segregationen i staden som får besluta i frågan är beklagligt. Trots att en stor majoritet av partierna i Borås sagt nej till etablering av den islamiska skolan så avgörs frågan ändå av några jurister uppe i Stockholm som antagligen har ganska lite insyn i Borås stad.

Skolan ska representera öppenhet, kunskap och demokrati, inte vara selektiv och skapa segregation. Därför måste lagen ändras och inte tillåta religiösa skolor. Skolan ska vara fri från religiösa förtecken och vara en del i ett integrerat samhälle, det står jag orubbat fast vid.