Blogg

Sänkt skatt för 1,5 miljoner - 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018

Mer människor i arbete och ett underskott som vänts till ett överskott. Nu införlivas ytterligare ett vallöfte då regeringen förra veckan presenterade en skattesänkning för pensionärer.

Inför valet 2014 lovade vi socialdemokrater att ta bort den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och lönetagare och går regeringens budget igenom i riksdagen sänks skatten med upp till 5000 kr för 1,5 miljoner pensionärer redan 1 januari 2018. Detta är en ännu kraftigare sänkning än vad som tidigare utlovats, som ett resultat av landets starka ekonomi.

Till skillnad från allianspartierna som tillsammans med SD nu vill höja pensionärsskatten vill vi socialdemokrater istället verka för en politik som motverkar orättvisor. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.