Blogg

Tänk om, för våra skolbarns skull

I tisdags var det åter dags för Nyhetsbaren som arrangeras av Borås Tidning. Debatten, där vår representant var ordförande för grundskolenämnden Per Carlsson, handlande om den högst aktuella frågan om det obligatoriska skolvalet. Jag kunde inte se debatten på plats men följde den via webben och hade jag behövt ytterligare påminnelse om varför jag är starkt emot det obligatoriska skolvalet fick jag det då.

Nej, ett obligatoriskt skolval minskar inte segregation, däremot minskar likvärdigheten i skolan. Med likvärdiga skolor spelar det ingen roll var eleven går, undervisningen ska vara densamma och hålla samma mått i vilken skola det än sker, det är fundamentalt i ett jämlikt samhälle.

Alliansen som tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom det här systemet tvingar redan nöjda vårdnadshavare att välja skola. Redan tidigare fanns möjligheten för vårdnadshavare att välja skola men numera är det alltså tvång. Den tidigare valfriheten har istället övergått till ett tvingande val.
Samtidigt har det påtvingande valet inte alls medfört särskild stor rörlighet bland skolorna och därmed kan heller inte argumentet om minskad segregation användas. Egentligen är det rätt logiskt, barn vill gå i samma skola som sina kompisar och grannar samt gärna ha så nära det går att ta sig hem. De allra flesta barn och vårdnadshavare litade alltså redan innan det obligatoriska skolvalet på att den närmsta skolan även var den bästa skolan för dem. Så varför kan inte Alliansen erkänna att det inte blev så bra som de hoppades och våga tänka om? För våra skolbarns skull.

Resultatet av det obligatoriska skolvalet talar sitt tydliga språk. Det råder kaos. Det finns bara ett sätt att ändra på detta och det är att avskaffa det obligatoriska skolvalet.